Voorbereidend Jaar Leiden

Een goed begin voor vluchtelingstudenten

SOZ Jaarimpressie 2017


Het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken faciliteert studeren, studenten en studiesucces door het ondersteunen van studenten en studentenbegeleiders, het uitvoeren van administratieve processen en het bijdragen aan een optimale leef- en leeromgeving.

Project
Arbeidsmarktvoorbereiding

Maatwerk en intensieve begeleiding voor optimale aansluiting

Project
optimaliseren
ATI-keten

Alles begint met een efficiënt, gebruiksvriendelijk aanmeldproces

Nieuwe uitwisselingen dankzij ICM-beurs

Internationale kruisbestuiving biedt studenten kansen en leidt tot baanbrekend onderzoek

In ’t kort

Lintje voor Lex Haemers | Conferentie Studeren met een functiebeperking | Residence Life Programme | Adviespunt Zorg-wekkend Gedrag | Football Factory naar China | Start je toekomst

Leiden Asia Year: Bezoek aan Japan

Banden aanhalen en nieuwe samenwerkingen aangaan