In ‘t kort

Decorandus Haemers en loco-burgemeester Paul Laudy

Lintje voor Lex Haemers

Scheidend technisch beheerder van studentencentrum Plexus, Lex Haemers, is op 22 juni 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Haemers, die al sinds 1977 werkte bij studentenrestaurant De Bak, was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Plexus. Hij ontving zijn onderscheiding mede vanwege zijn tomeloze inzet en betrokkenheid bij zijn werk; niet voor niets werden de (voormalige) Haemerszaal en de binnenplaats van Plexus naar hem vernoemd. Lees het uitgebreide verslag

Conferentie Studeren met een functiebeperking

Sinds 2016 moeten universiteiten volgens het VN-verdrag Handicap zorgen dat studenten met een functiebeperking volledig kunnen meedoen. Hoewel er veel universiteitsmedewerkers zijn die zich met hart en ziel voor de doelgroep inzetten, hebben studenten vaak toch nog te maken met belemmeringen en onbegrip. Daarom werd op 20 april 2017 de conferentie Studeren met een functiebeperking georganiseerd. Zeker 100 studenten, docenten en studieadviseurs wisselden hier hun ervaringen uit.
Lees het volledige verslag

Residence Life Programme

In 2017 ging het Residence Life Programme van start. In alle DUWO-accommodaties voor internationale studenten in Leiden en Oegstgeest zijn ‘Resident Assistants’ aangesteld. Dit zijn internationale studenten, die nieuwe internationale studenten helpen om zich vanaf hun aankomst direct thuis te voelen in hun huis, wegwijs te worden in Leiden en kennis te maken met hun huisgenoten. De Resident Assistants worden met een aantal trainingen voorbereid op hun diverse taken, die variëren van assisteren bij praktische zaken tot het organiseren van sociale activiteiten in hun studentenhuizen. Lees meer over het Residence Life Programme

Adviespunt Zorgwekkend Gedrag

Wat moet je doen als een student of collega verward gedrag vertoont? Of zelfs een bedreiging lijkt te vormen voor zichzelf of anderen? In de zomer van 2017 is het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag opgericht. Medewerkers en studenten die zorgwekkend gedrag signaleren kunnen hier terecht voor advies, interventie, bemiddeling en doorverwijzing naar (externe) hulp.

Het project is als pilot bij de Faculteit Geesteswetenschappen gestart. Het Adviespunt zal zich, in samenwerking met andere universiteiten en Veiligheidscentra, de komende tijd verder ontwikkelen als expertisecentrum.

Football Factory naar China

In de zomer van 2017 nam LVV Football Factory, de grootste studentenvoetbalclub in Leiden, deel aan het internationale World Elite University Football Tournament in Beijing, China. De ‘Factorians’ namen het op tegen Cambridge, Oxford, Hong Kong, Tsinguha, Beijing, Melbourne en South California University. Na twee verliespartijen wist de universiteitsploeg het toernooi mooi af te sluiten met twee overwinningen. In 2018 reist Football Factory opnieuw af naar China om een gooi te doen naar de World Elite University Trophy.

Start je toekomst

In 2017 vond voor het eerst de studievoorlichtingsdag ‘Start je toekomst’ plaats. Een programma speciaal voor eerstegeneratiestudenten: studenten die als eerste in hun familie gaan studeren aan de universiteit. Studenten en hun ouders/verzorgers maken op deze dag kennis met de universiteit, studeren, en met elkaar.

>