Internationale Contentstrategie
Samen werken aan een positieve student experience

In het project ‘International Student Experience’ (2016) is onderzocht hoe de tevredenheid van internationale studenten vergroot kan worden. Eén van de aanbevelingen die hieruit volgde, was het ontwikkelen van een gezamenlijke internationale contentstrategie voor aankomende en zittende studenten, alumni en inkomende exchange studenten. In 2017 is hiermee een begin gemaakt, door de customer journey van de internationale student in kaart te brengen.

Customer journey
De customer journey beschrijft het totaal aan interacties die de internationale student met de universiteit ervaart. SOZ, SC&M en de faculteiten werkten onder begeleiding van een externe expert (MakeSenCE) in verschillende werksessies samen om alle communicatiemomenten en -uitingen in kaart  te brengen en te evalueren. Daarbij werden ook de achterliggende organisatorische en logistieke processen tegen het licht gehouden.

Optimalisatie lopende processen
De uitkomsten van de customer journey worden meegenomen in de lopende acties om processen te optimaliseren. Zo bleek tijdens de werksessies dat er ruimte was voor verbetering in de organisatie en communicatie rond de vakkenregistratie; die wordt nu geoptimaliseerd. Ook werd duidelijk dat de ervaring van de internationale studenten verbeterd kan worden door te zorgen dat zij met al hun vragen bij één loket terechtkunnen. Daarnaast worden de bevindingen uit de customer journey meegenomen bij het kiezen van de nieuwe database voor de aanmeldingen van exchange studenten (onderdeel van het project ‘New Mobility Management’).

Samenwerking
Door de samenwerking  tussen SOZ, SC&M en de faculteiten is meer begrip ontstaan voor elkaars werkzaamheden en processen. Door de ervaring van de student centraal te stellen is er inzicht en ruimte gekomen om deze samen verder te verbeteren. Collega’s zoeken elkaar nu eerder op, omdat ze hebben ervaren welke rol communicatie en een goede onderlinge samenwerking spelen.

>