Project Arbeidsmarktvoorbereiding
Maatwerk en intensieve begeleiding voor optimale aansluiting

Veel studenten hebben behoefte aan een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt, blijkt uit onder meer de Nationale Studenten Enquête en de Nationale Alumni Enquête. Met het programma Arbeidsmarktvoorbereiding speelt SOZ sinds 2015 in op die behoefte, door begeleiding te intensiveren en het aanbod in ondersteuning uit te breiden. In 2017 zijn weer belangrijke stappen gezet om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te optimaliseren.

Maatwerk vanuit opleidingen
In 2017 hebben 19 bachelor- en masteropleidingen maatwerkprogramma’s ontwikkeld op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding. Hierin werken studenten op diverse manieren en in verschillende fasen van de studie aan de overstap naar de arbeidsmarkt. Door belangrijke vaardigheden (21st century skills) aan te leren, zoals leiderschap, ondernemerschap en presenteren. Maar ook door het werkveld te verkennen, praktijkervaring op te doen en in contact te komen met alumni en werkgevers.

Vernieuwing Career Zone
In 2017 zijn grote stappen gezet in de vernieuwing van Leiden University Career Zone, die in 2016 van start ging. De website kreeg een totale make-over qua design en is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. De content is verrijkt met meer testen en adviezen voor alle fasen van de studie: van de oriëntatie als eerstejaars tot sollicitatietips voor pas afgestudeerden. Daarnaast biedt Career Zone studenten nu een eigen vacaturebank: Leiden University Job Portal.

Verdere versterking
Ook de facultaire Career Services zijn in 2017 verder versterkt. Zij kunnen zowel studenten als opleidingen maatwerkondersteuning in arbeidsmarktaansluiting bieden.
Met werkgevers is gewerkt aan een regionaal, nationaal en internationaal netwerk om stage- en baankansen te vergroten.

Volgende stappen
In 2017 is het project Arbeidsmarktvoorbereiding opgenomen in het plan van aanpak Onderwijsvisie 2020. Het project wordt tot 2020 voortgezet. Verder onderzoek naar loopbaanontwikkeling en vaardigheden zullen hierin centraal staan. Uiteindelijk zullen alle opleidingen en ondersteunende diensten gebruik kunnen maken van onderzoek en best practices, en wordt kennisdeling actief gestimuleerd.

>