Voorbereidend Jaar Leiden

Een goed begin voor vluchtelingstudenten

Blije studenten en trotse familie, vrienden en docenten: op 13 juli 2017 sloten de eerste vijftien vluchteling-studenten met succes het Voorbereidend Jaar Leiden af. Zij starten in september met een Nederlandse hbo- of wo-opleiding. ‘Dit is pas het begin.’

Verder waar ze gebleven waren
In Iran en Syrië  waren ze al begonnen of zelfs al klaar met een bachelorstudie. Tot ze moesten vluchten, en in Nederland terecht kwamen. Met steun van de Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden en de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF hebben vijftien studenten het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) voltooid en zo een startkwalificatie voor het Nederlands hoger onderwijs gehaald. Nu kunnen ze verder waar ze gebleven waren.

Fotografie: Tjeerd Dijkstra

Vervolgstudie
De vijftien studenten die het VJL voltooiden, zijn in september begonnen aan hun vervolgstudie. Eén van hen ging naar de Erasmus Universiteit. De overige deelnemers vervolgden de studie aan de Hogeschool Leiden of de Haagse Hogeschool.

Bijzondere prestatie
Bij de uitreiking van de certificaten sprak Albert de Voogd, hoofd Studentenbegeleiding bij het UAF, de studenten toe. ‘Jullie hebben een bijzondere prestatie geleverd, dit was een moeilijk jaar. Maar besef ook: dit is pas het begin. In je studie zullen nog veel moeilijke momenten komen. Ik moedig jullie aan om het contact met je medestudenten te zoeken, zodat je onderdeel kunt worden van de studentengemeenschap.’ Ook complimenteerde De Voogd de hogeschool en de universiteit, dat zij in zo korte tijd een mooi project hebben opgezet.

Tweede lichting
In studiejaar 2017-2018 begeleidt het VJL nog eens 30 studenten naar een vervolgstudie. Vijf van hen doen mee aan de decentrale loting voor Geneeskunde. Anderen bereiden zich onder meer voor op Farmacie en Gezondheidswetenschappen. Twee studenten zijn op weg naar een studie aan de TU Delft.

>