Voorwoord

Jeroen 't Hart
Directeur

Saskia van der Ham
Adjunct-directeur

In 2017 werkte SOZ met een verscheidenheid aan projecten, pilots en andere initiatieven aan de verdere verbetering van studentenondersteuning. Directeur Jeroen ’t Hart en adjunct-directeur Saskia van der Ham blikken terug op de successen, de uitdagingen, en de ontwikkelingen binnen het expertisecentrum.

Welke stappen heeft SOZ in 2017 gezet om studenten nog beter te ondersteunen?
We hebben allerlei initiatieven, die we eerder al hadden opgezet, dit jaar verder uitgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn het voorbereidend jaar voor vluchtelingstudenten (samen met de Hogeschool Leiden) en verdere stappen om de arbeidsmarktvoorbereiding te optimaliseren.

SOZ voerde als onderdeel van het project International Student Experience een pilot uit met Residence Assistents en als pilot is het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag opgericht. Daarnaast hebben we het project Start Je Toekomst uitgevoerd, speciaal voor eerstegeneratiestudenten. En dit zijn slechts een aantal voorbeelden; SOZ was in 2017 bij veel verschillende projecten en activiteiten betrokken.

Wat waren de grootste uitdagingen?
Het project Optimaliseren ATI-keten was een groot project dat in oktober 2017 live is gegaan. Bij een groot project is het altijd de uitdaging om de  samenwerking onderling en met  faculteiten goed te laten verlopen. Nog meer  afdelingen binnen SOZ zijn onderdeel van een ‘keten’ en dat betekent ook een nieuwe manier van werken. Verandering is  lastig, maar is in deze tijd noodzakelijk om elke student de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Dat betekent ook een uitdaging in mobiliteit: de juiste medewerker op de juiste plek.

Op welke  successen kijkt SOZ terug?
Dat zijn er gewoon te veel om uit te kiezen. Het grootste succes is wel dat SOZ nog steeds blijft groeien. Zowel kwantitatief, in aantal medewerkers, projecten én onderwerpen waar SOZ bij betrokken is, als kwalitatief in het bieden van goede en meer efficiënte dienstverlening. In 2017 namen de medewerkers deel aan sessies waarin ze samen aan de slag gingen met kernwaarden en feedback. Op initiatief van de teamleiders is een gezamenlijk traject voor intervisie en leiderschap gestart voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat staat er in 2018 op de agenda?
SOZ speelt ook komend jaar een belangrijke rol in een aantal grote projecten. Naar verwachting opent in september het Student Centre The Hague,  beheerd door SOZ, zijn deuren. Binnen de tender in het Entreegebied van het BioScience Park wordt gekeken naar  de mogelijkheid om een nieuw USC te realiseren. Verder is SOZ gedelegeerd opdrachtgever voor twee projecten: de keuze en implementatie van een nieuw LMS, en het programma Harmonisatie Onderwijslogistieke Processen. En het Centre for Innovation (in Den Haag) gaat  in  2018 deel uitmaken van SOZ. Voor medewerkers blijven thema’s als kwaliteitszorg, mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit op de agenda staan. Het wordt weer een inspirerend jaar!

>