SOZ in beeld
2016

LAKSuite

LAKSuite - Oriental dance

LAKSuite - Jazz burlesque

LAKSuite - Musical

LAKSuite - Fysiek theater

LAKSuite - Klassiek ballet

LAKSuite - Finale

Studeren met een beperking

Het Fenestra Disability Centre ondersteunt studenten met een functiebeperking

SOZ-dag

SOZ-dag 2016