Uitgelichte projecten
2016

LU Career Zone

Doel
De LU Career zone is een digitale omgeving waarin studenten zelfstandig kunnen werken aan hun loopbaanvaardigheden. Het maakt deel uit van het project Arbeidsmarktvoorbereiding, dat tot doel heeft om studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De LU Career Zone is één van de instrumenten die de Career Services helpt deze ambitie waar te maken.

Periode
Het project Arbeidsmarktvoorbereiding is in januari 2016 van start gegaan en heeft een looptijd van 2,5 jaar. Het project LU Career Zone loopt tot september 2017.

Team
Het project wordt geleid door SOZ/SSO en de afdeling Development & Alumnirelaties (SCM) in samenwerking met de Career Services van alle faculteiten. Omdat de LU Career Zone qua onderwerpen en doelgroepen zeer gevarieerd is, zijn er veel verschillende afdelingen en teams bij betrokken, waaronder  het International Office, Fenestra Disability Centre, Diversity Office en SOZ Communicatie. Daarnaast werkte ook een studentenpanel mee, om te zorgen dat de wensen en eisen van de doelgroep meegenomen werden.

Resultaat
Tot dusverre is een mooie, hippe lay-out ontwikkeld die in lijn is met de universitaire huisstijl. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de inhoudelijke invulling van de portal.

Toegevoegde waarde
Met behulp van LU Career Zone kan SOZ studenten steeds van actuele, relevante informatie voorzien op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding. Ook stelt het studenten in staat om zelfstandig aan de slag te gaan op vlakken die persoonlijk meer aandacht behoeven – uiteraard op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding.

Internationaal Incidenten Team

Doel
Het Internationaal Incidenten Team (ITT) is er om in geval van internationale incidenten, waarbij Universiteit Leiden en/of haar medewerkers en studenten betrokken zijn, coördinerend op te treden.

Periode
Op 27 oktober 2016 hebben het IIT en het Supportteam in samenwerking met het bedrijf In the Picture een oefening gedaan, waarbij een crisissituatie werd gesimuleerd.

Team
Heel SOZ is hierbij betrokken; het ITT is een combinatie van het Bestuursbureau en SOZ, en het Supportteam bestaat uit leden die allen bij SOZ werkzaam zijn.

Resultaat
De oefening was erg leerzaam en bood veel inzichten. SOZ benut deze ervaring om het ITT verder te verbeteren, zodat we nog beter voorbereid zijn wanneer zich echt een incident voordoet.

Toegevoegde waarde
SOZ probeert zich d.m.v. dergelijke oefeningen zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat er snel en effectief gehandeld kan worden in situaties die daarom vragen.

Selectie en plaatsing numerus fixus

Doel
De centrale loting voor numerusfixusopleidingen is afgeschaft. Opleidingen zijn sinds de aanmeldingsperiode voor studiejaar 2017-2018 zelf verantwoordelijk voor selectie en plaatsing van hun studenten. Het doel van het project was om dit proces binnen de Universiteit Leiden vorm te geven.

Team
Vanuit SOZ waren Functioneel Beheer en Studentenadministratie nauw betrokken bij het project. Zij namen deel aan het kernteam, samen met de afdelingen Juridische Zaken, Academische zaken en Strategische Communicatie Marketing van het Bestuursbureau.

Periode
Het project is gestart in januari 2016 en is inmiddels afgerond.

Resultaat
De besluitvorming rondom numerusfixusopleidingen heeft vorm gekregen, net als de bezwaar- en beroepsprocedure. De processen binnen de opleidingen, Studentenadministratie en Admissions Office zijn ingericht, evenals de communicatie naar de student.

Toegevoegde waarde
De processen voor inschrijving en toelating zijn voorbereid op de nieuwe selectie- en plaatsingsprocedure voor numerusfixusopleidingen.

Meeting Point

Doel
Het Meeting Point is een als huiskamer ingerichte ruimte naast Studentencentrum Plexus, waar vluchtelingstudenten die nog niet zo lang in Nederland zijn terecht kunnen voor begeleiding, advies en sociaal contact. Hier wisselen ze ervaringen uit met andere studenten, buddy’s en medewerkers van de Universiteit Leiden.

Team
Het idee voor een ontmoetingspunt voor vluchtelingstudenten kwam van biologiestudent Lesage Munyemana, zelf vluchtelingstudent. Sabina Beijne (Hoofd afdeling SSO) heeft het Meeting Point vervolgens samen met Lesage vormgegeven. Het project is gesteund door het Van Bergen Fonds en de Reünisten van Minerva (via het LUF). Ynette Caupain is aangenomen als studentenbegeleider, die de studenten hartelijk ontvangt, ondersteunt en eventueel doorverwijst.

Periode
Het project is gestart in de zomer van 2016, en het Meeting Point is geopend op 6 oktober 2016.

Resultaat
In de eerste maanden na de opening heeft het Meeting Point regelmatig bezoekers mogen verwelkomen. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder workshops  voor het Voorbereidend Jaar Leiden, Meeting Movies, Let’s Talk sessies en een bezoek aan de Open Dag. De begeleiding en activiteiten voor vluchtelingstudenten worden voortgezet. Naar verwachting zullen in de komende periode steeds vaker zittende studenten langskomen voor begeleiding en advies.

Toegevoegde waarde
Meeting Point helpt de vluchtelingenstudent zich thuis te voelen en hun weg te vinden binnen de universiteit. De ‘woonkamer’ is een belangrijk ontmoetingspunt gebleken voor deze studenten die hun weg binnen de universiteit en Leiden nog moeten vinden. De extra aandacht voor deze nieuwe studenten past binnen het streven van SOZ om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun studie.