Voorwoord

Jeroen 't Hart
Directeur

Saskia van der Ham
Adjunct-directeur

Vat het jaar 2016 samen in één woord. Wat betekende dat voor SOZ?

“Verdieping. In 2016 zijn we verder gegaan met onze kernwaarden en wat ze voor ons betekenen. Daarnaast zijn we bezig geweest met verdieping in een aantal door ons uitgevoerde processen, om ze uiteindelijk te kunnen verbeteren.”

Waar lag voor SOZ de focus in 2016?
“Gezien de veelzijdigheid van SOZ is het lastig om één focus aan te geven. Verschillende afdelingen sturen binnen hun werkveld belangrijke projecten aan. Verdere professionalisering van de afdelingen is wel een onderwerp waar alle afdelingen in 2016 mee bezig zijn geweest. Daarnaast zijn er dus een aantal grote projecten zoals arbeidsmarktvoorbereiding en aanmelden-toelaten-inschrijven.
We hebben weer meer studenten, met een duidelijke groei in Den Haag en ook een duidelijke toename van het aantal internationale studenten. We hebben onderzoek gedaan naar de International Student Experience, en daar komen een aan aantal projecten uit voort om de internationale studenten beter te bedienen. Verder hebben veel mensen gewerkt aan de studentenwebsite, die onder regie van SOZ in november live is gegaan. We hebben het project waarbij studieadviseurs in hun ontwikkeling ondersteund werden, afgerond en hebben een vervolgproject voorbereid.”
 
Hoe speelde SOZ in 2016 in op belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit? Zoals de internationalisering van het onderwijs, digitalisering van de communicatie met studenten en gebeurtenissen met grote maatschappelijke impact, waaronder de vluchtelingencrisis?
“Dit is volop in beweging. Na de crisisopvang van vluchtelingen die we in 2015 realiseerden in ons sportcentrum zijn we in 2016 gestart met het Meetingpoint waar vluchtelingstudenten elkaar en anderen kunnen ontmoeten. Samen met de Hogeschool Leiden zijn we gestart met een voorbereidend jaar voor vluchtelingstudenten.
Bij het Frontoffice hebben we een nieuwe digitale tool in gebruik genomen om vragen van studenten beter af te kunnen handelen. We zijn ook gestart met de ontwikkeling van een nieuwe app voor studenten die in 2017 in gebruik wordt genomen.
We zien dat zich steeds vaker in de wereld ergens een calamiteit (natuurramp, aanslag) voordoet en hebben inmiddels een protocol hoe dan te handelen. Soms komt het meerdere keren per week voor dat we vanwege een calamiteit ergens in de wereld contact proberen te leggen met de studenten ter plaatse.”
 
Wat zijn de eerstvolgende mijlpalen voor SOZ?
“Het afronden van de diverse projecten die hierboven beschreven worden en het opstarten van nieuwe. Daarnaast blijven we werken aan efficiëntie, professionalisering en mobiliteit. Op naar nog meer studenten en medewerkers!”