Centre for
Innovation

Het Centre for Innovation is sinds juli 2018 ondergebracht bij SOZ. Voor die tijd maakte het centrum deel uit van de Faculteit Governance and Global Affairs. Dat het Centre for Innovation nu onderdeel is van SOZ helpt om de verbinding met de rest van de universiteit te versterken.

Onderwijsvernieuwing
Een van de hoogtepunten van het jaar was de conferentie Think Outside the Books. Tijdens dit evenement werden acht Virtual en Augmented Reality pilots tentoongesteld in een interactieve galerij. Het Centre for Innovation ontwikkelde deze pilots in samenwerking met de facultaire partners.

Trends in online en digitaal onderwijs vormen een sleutelthema in het werk van het Centre for Innovation. Evenementen zoals deze conferentie bieden de faculteiten de mogelijkheid om te onderzoeken hoe zij deze technologieën kunnen inzetten om onderwijs en onderzoek te vernieuwen.

Foto’s: Mitchell de Jong

Samen hacken voor vrede en veiligheid
Het Centre for Innovation werkte samen met het Haagse innovatiecentrum Impact City en verschillende ngo’s en commerciële partners in de Humanitarian Impact Challenge. Deelnemers werden uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor de humanitaire vraagstukken waar Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI), het Wereldvoedselprogramma (WPF) en de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN (IOM) zich voor gesteld zien.

Als expert op het gebied van big data, gegevensbescherming en innovatie kon het Centre for Innovation een tweeledige bijdrage leveren: met wetenschappelijke kennis enerzijds en advies over methoden om innovaties te testen en valideren anderzijds.

Studenten ondersteunen bij stages
Samen met SOZ en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen ontwikkelde het Centre for Innovation een innovatieve manier om studenten te ondersteunen in de ontwikkeling van hun vaardigheden tijdens stages. Deelnemende studenten brachten in maandelijkse sessies hun individuele leerdoelen in kaart en coachten elkaar daarbij. Op die manier ontdekten en ontwikkelden ze persoonlijke en professionele vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben.

In 2019 zet het Centre for Innovation zich opnieuw in om nog meer innovatieve bijdragen te leveren aan projecten binnen SOZ en de universiteit.

>