Van Blackboard
naar Brightspace

De Universiteit Leiden bereidt zich voor op de overstap van Blackboard naar Brightspace. Dit Learning Management System (LMS) kwam in mei 2018 als winnaar uit de verplichte Europese aanbesteding.

Overstap vanaf 2020-2021
Bij de start van het academisch jaar 2020-2021 zal de gehele universiteit overgaan op het gebruik van Brightspace. Het projectteam Implementatie Brightspace maakt een planning van alle activiteiten om een soepele overgang naar dit nieuwe Learning Management System te waarborgen. 

Pilots in 2019
Het team werkt toe naar de livegang van pilots per september 2019; momenteel wordt in kaart gebracht welke faculteiten hieraan mee zullen doen.  Tijdens de pilots zal het gebruik van Brightspace getoetst worden voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie.

Ervaringen uitwisselen
Onderwijsinstellingen zoals de Technische Universiteit Delft, de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben eerder al voor Brightspace gekozen. Het team onderhoudt nauw contact met hen om ervaringen uit te wisselen.

Team voor ondersteuning
In de implementatieperiode zal veel nadruk worden gelegd op de ondersteuning van docenten, studenten en beheerders in de overgang naar Brightspace. Zo wordt er een centrale ondersteuningspool ingericht die docenten zal gaan begeleiden en tevens verantwoordelijk is voor het migreren van onderwijsmateriaal van Blackboard naar Brightspace.

Daarnaast zullen trainingssessies worden georganiseerd om alle toekomstige gebruikers zo goed mogelijk voor te bereiden op de transitie.
 
Met Brightspace heeft de universiteit straks een moderne leeromgeving die voldoet aan de eisen en wensen die gebruikers hieraan stellen, nu en in de toekomst.

>