Voorwoord

Jeroen 't Hart
Directeur

Saskia van der Ham
Adjunct-directeur

Ook in 2018 werkte SOZ op vele fronten aan de verbetering van de ondersteuning van studenten en ook studentbegeleiders. Directeur Jeroen ’t Hart en adjunct-directeur Saskia van der Ham blikken terug op de successen, de uitdagingen, en de ontwikkelingen binnen het expertisecentrum.

Wat waren belangrijke stappen in 2018?
Vanaf begin 2018 is SOZ namens het College van Bestuur opdrachtgever van twee grote programma’s, allebei belangrijk voor studenten. Voor de vervanging van Blackboard door Brightspace is twee jaar uitgetrokken. Brightspace is een state-of-the art Learning Management System. Ook het programma Harmonisatie Onderwijslogistieke processen loopt meerdere jaren en moet voor studenten leiden tot meer transparantie en eenduidigheid.

Naast deze projecten werd het Centre for Innovation vanaf 1 juli 2018 een onderdeel van SOZ. Daarmee werden weer onze activiteiten binnen SOZ verder uitgebreid en zijn we betrokken bij de ondersteuning van het onderwijs door het realiseren van innovatieve toepassingen.

De opening van het studentencentrum Beehive in Den Haag was ook een mijlpaal voor SOZ. De voorzieningen door onze dienstverlening op locatie te kunnen aanbieden is daarmee voor onze Haagse studenten sterk verbeterd.

Wat waren de grootste uitdagingen?
De groei van het aantal afdelingen, maar ook de uitbreiding van bestaande afdelingen, vraagt het nodige van alle medewerkers en van leidinggevenden in het bijzonder. Elkaar blijven informeren over waar we mee bezig zijn, transparantie en samenwerking, zijn daarbij belangrijke onderwerpen. We willen graag met z’n allen een SOZ-gevoel behouden.

Waar kan SOZ met trots op terugkijken?
Net als vorig jaar is dat te veel om op te noemen. Deze jaarimpressie geeft een aardig inzicht, maar is ook maar een beperkte presentatie van alle mooie resultaten. We doen niet alleen steeds meer met steeds meer mensen, maar doen dat ook steeds beter. Er is veel betrokkenheid om studenten zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Welke stappen gaat SOZ in 2019 zetten?
In 2019 lopen een aantal grote projecten door. Verder wordt hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw sportcentrum, dat in 2022 de deuren moet openen. Een plan van aanpak naar aanleiding van de uitkomsten van de Personeelsmonitor wordt vastgesteld en verder uitgevoerd. Onderdeel daarvan is aandacht voor ‘Minder werkdruk en meer werkplezier’. Daarnaast komen er vast nog nieuwe en leuke uitdagingen op ons pad door het jaar heen die dan weer in een volgende jaarimpressie zullen terugkomen.

>