Aanbevelingen Taskforce Studentenwelzijn

Mentaal welzijn van studenten bewaken en verbeteren

Veel studenten kampen met psychische problemen, zo blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek. Wat kan de universiteit doen om het mentale welbevinden van studenten te bewaken en vergroten? Om deze vraag te beantwoorden werd de Taskforce Studentenwelzijn opgericht, bestaand uit studenten, studentenpsychologen, studentendecanen en inhoudelijke experts van het LUMC en de faculteit Sociale Wetenschappen. Eind 2019 bracht de Taskforce advies uit.

Caring Universities
De taskforce adviseert aansluiting bij Caring Universities, een Nederlands samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht. De universiteiten delen best practices, ontwikkelen samen met studenten online hulpprogramma’s en doen onderzoek met een wereldwijd gebruikte gestandaardiseerde enquête.

Preventie
Het beleid moet zich vooral richten op preventie, stelt de taskforce. Dat begint bij het bespreekbaar maken van stress en andere psychische problemen. Ook moet er aandacht zijn voor kwetsbare doelgroepen, zoals internationale studenten. Als mogelijke oplossingen noemt de taskforce een buddysysteem en deskundigheidsbevordering bij docenten.

Aanbod afstemmen en uitbreiden
De universiteit biedt diverse vormen van ondersteuning aan, van workshops tot persoonlijke begeleiding. De taskforce wijst er echter op dat dit aanbod nu versnipperd is en stelt dat een betere afstemming en een integrale aanpak nodig is. Daarnaast is het advies om het bestaande aanbod uit te breiden, onder meer met hulpprogramma’s waarbij online modules gecombineerd worden met persoonlijke ondersteuning.

Meer aandacht internationale studenten
Internationale studenten kunnen niet terugvallen op het vangnet van thuis en verdienen extra aandacht. De Taskforce pleit voor een universiteitsbreed buddysysteem voor studenten en deskundigheidsbevordering onder docenten zodat zij signalen beter kunnen herkennen en weten wat ze moeten doen.

Student Wellbeing Officer
Om het advies van de Taskforce te implementeren wordt op korte termijn een Student Wellbeing Officer aangenomen die vanuit de afdeling Student Support Services de aanbevelingen verder gaat uitwerken in samenwerking met de faculteiten.

Lees meer over de aanbevelingen van de Taskforce Studentenwelzijn

>