Harmonisatie Onderwijslogistiek: Digitaal studentenportaal

Diensten en informatie integraal en op maat aanbieden

Binnen het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek is in januari 2020 een nieuw project gestart met als doel de ontwikkeling en implementatie van een digitaal studentenportaal.

Verkennend traject
Al in de oriëntatiefase van het programma klonk de luide roep van studenten om één plek waar ze de (belangrijkste) informatie en diensten die ze nodig hebben voor de organisatie van hun studie, eenvoudig kunnen vinden. Deze behoefte is in een uitgebreid verkennend traject in 2019 nader onderzocht. Zo zijn er verschillende sessies met studenten georganiseerd, is er een enquête uitgezet (die door bijna tweeduizend studenten is ingevuld) en zijn er andere onderwijsinstellingen bezocht om meer te weet te komen over hun kennis en ervaring op dit terrein.

Integraal en gepersonaliseerd
Uit dit traject is de visie op een Leids studentenportaal voortgekomen waarin een studentenportaal vormgegeven wordt als een interactieve plek waar studenten diensten en informatie integraal en gepersonaliseerd aangeboden krijgen. Hiermee wordt ze de nodige handvatten geboden om zelfstandig, gebruiksvriendelijk en efficiënt de regie te voeren op hun studie. Waar ze nu bijvoorbeeld nog om zich in te schrijven voor een vak allerlei verschillende systemen (uSis, Blackboard, de studiegids en de studentenwebsite) moeten doorzoeken en gebruiken, wordt dit proces straks in het studentenportaal in één soepele flow ondersteund. In december 2019 heeft het College van Bestuur een akkoord gegeven voor de ontwikkeling van de eerste fase van het studentenportaal. 

Vervolgstappen
Hiervoor wordt momenteel een aanbestedingstraject voorbereid om een ontwikkelpartner en technische oplossing voor de ontwikkeling van het studentenportaal te selecteren. De eerste oplevering van het portaal, met de focus op de opname van functionaliteiten rondom roosters, inschrijven en studieresultaten, staat gepland voor de zomer van 2021.

Lees meer over het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek

>