Master Webinar Week

Online presentaties voor
studiekiezers goed bekeken

Niet alle studenten die een masteropleiding aan de Universiteit Leiden overwegen, zijn in de gelegenheid om naar de Masterdag te komen - denk bijvoorbeeld aan internationale studenten. Ook blijkt dat veel studiekiezers die de Masterdag bezoeken daarna nog aanvullende vragen hebben over de opleiding of praktische zaken daaromheen. Om in deze behoefte te voorzien organiseerde de afdeling Strategische Communicatie en Marketing in de eerste week van december 2019 een webinarweek voor masterkiezers.

Live vragen stellen of later terugkijken
Een webinar is een live online presentatie waarbij kijkers direct vragen kunnen stellen. Voor de master Webinar Week werd de kelder van de Oude Sterrewacht omgebouwd tot een studio, van waaruit vier of vijf keer per dag live werd uitgezonden. Studenten konden de webinars live volgen en via een chatfunctie direct hun vragen stellen. De opnames van de webinars zijn na uitzending vervolgens on demand beschikbaar gesteld, zodat studiekiezers ze kunnen terugkijken op een moment dat hen schikt.

SOZ: studenten goed voorbereiden op praktische zaken
SOZ was goed vertegenwoordigd: de afdelingen Housing, Front Office en het visa-team verzorgden webinars over de praktische zaken waarbij zij studenten ondersteunen. Door op deze manier voorlichting te geven over huisvesting, aanmelding en visa kunnen zij de studiekiezers vanaf het eerste moment optimaal ondersteunen. Zo kunnen veel vragen al vroeg afgevangen worden. Daarnaast is de verwachting dat een goed geïnformeerde student gemotiveerder is om zelf pro-actief te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van woonruimte.

Goed bekeken
De webinars van SOZ zijn goed bekeken, met name on demand. Het lijkt er dus op dat ze in een behoefte voorzien en een waardevolle aanvulling zijn op de overige informatievoorziening. Naar aanleiding van een evaluatie door Strategische Communicatie en Marketing zal besloten worden of de webinarweek een vervolg krijgt. Wat de collega’s van SOZ betreft is deze manier van voorlichten in ieder geval zeker voor herhaling vatbaar.

Lees meer over de Master Webinar Week

Fotografie: Sean van der Steen

>