Meer in beeld

EL CID-poster uit 1973

50 jaar EL CID

In 2019 vierde Enige Leidse Commissie Introductie Dagen/Vademecumcommissie haar gouden jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd in Studentencentrum Plexus een tentoonstelling georganiseerd.

Samen eten in 1975…

…en in 2015.

Mentorendag in 1997…

…en in 2018.

Watersport in 1995…

…en in 2018.

Fotografie: mediacrew EL CID

Study Abroad Festival 2019

Het Study Abroad Festival was in 2019 weer een succes. Het festival is voor veel studenten het begin van hun voorbereiding op een verblijf in het buitenland.

SAF Film Contest 2019

Zoals ieder jaar werd ook een Study Abroad Film Contest georganiseerd. Jennifer Lombardo en Chantal Straver vielen met hun video in de prijzen. Bekijk alle video's van de SAF Film Contest 2019.

Fotografie: Eelkje Colmjon

HOVO: Colleges op locatie

HOVO-deelnemers bezochten in 2019 de Lakenhal, de Hortus en het Rijksmuseum voor Oudheden als onderdeel van colleges over respectievelijk Rembrandt, geneeskrachtige kruiden en Cyprus.

 

Fotografie: Marc de Haan

LAK-cursisten laten eindresultaat zien

De deelnemers aan de cursussen Musical, Fysiek Theater en Fotografie laten zien waar ze naartoe gewerkt hebben.

Fotografie: Maaike Schoneveld

>