Project Mobility Management

Modules in uSis verbeteren ondersteuning bij internationalisering

Internationalisering van het onderwijs is een prioriteit van de Universiteit Leiden. Jaarlijks gaan zo’n 1500 studenten voor een korter of langer verblijf naar het buitenland en komen zo’n 1000 studenten in het kader van hun opleiding in hun thuisland in Leiden en/of Den Haag studeren. Veel studenten die naar het buitenland gaan of uit het buitenland komen ontvangen daarvoor ook een beurs van de universiteit.

Crisismanagement
Bosbranden in Australië, studentenprotesten in Hong Kong of het Coronavirus: er speelt veel in de wereld. Om Leidse studenten in geval van een crisissituatie in het buitenland snel te kunnen bereiken is het van het grootste belang dat alle uitgaande mobiliteit in één systeem is ondergebracht en dat de informatie goed raadpleegbaar is, ook buiten kantooruren en in het weekend.

Processen ondersteunen
Om al deze processen beter, geïntegreerd, en klantvriendelijker te ondersteunen, is in 2018 het project Mobility Management gestart. Hierin werkt SOZ samen met de facultaire collega’s om nieuwe modules in uSis te ontwikkelen.

Voortgang in 2019
In 2019 heeft de projectgroep flinke vorderingen gemaakt met de modules voor het beheer van uitwisselings- en samenwerkingsovereenkomsten en voor de aanmelding en toelating van internationale studenten die voor een deel van hun opleiding naar de Universiteit Leiden komen.

Daarnaast werd een start gemaakt met de module voor de aanmelding en selectie van Leidse studenten voor uitwisseling, en voor de registratie van alle Leidse studenten die op een andere manier een deel van hun studie in het buitenland doen (zoals veldwerk, stage, co-schappen of onderzoek).

Tot slot hebben hebben de betrokken medewerkers hard gewerkt aan het beschrijven van alle beursprocessen en het ontwerpen van een model waarop de beursmodule gebouwd kan worden.

Hoe verder?
De projectgroep streeft ernaar dit jaar alle modules af te bouwen en te testen en de website en overige communicatie hierop aan te passen, zodat het nieuwe systeem in gebruik genomen kan worden.

Fotografie: Monique Shaw

>