Uitgelicht

The future is Brightspace

In 2019 werd de komst van het nieuwe learning management systeem (LMS) Brightspace steeds zichtbaarder in de organisatie.

Facultaire Implementatie Teams zijn ingericht en vullen het centrale projectteam aan. In september 2019 ging Brightspace live met zo’n 60 vakken. Zo’n 5000 studenten en bijna 500 medewerkers maakten kennis met Brightspace. Deze eerste ervaringen zijn geëvalueerd en gebruikt ter vergroting van het gebruikersgemak voor docent en student. Ook zijn een aantal technische koppelingen tot stand gebracht met andere applicaties waaronder uSis.

In academisch jaar 2020-2021 vervangt Brightspace het huidige LMS Blackboard volledig. Na een tweede pilotperiode in februari 2020 worden, in nauwe samenwerking met de faculteiten, docenten getraind en vakken ingericht in Brightspace door een groot team opgeleide student-assistenten. Zij zetten, in overleg met de docenten, de inhoud vanuit Blackboard over. Deze uitgebreide ondersteuning moet er voor zorgen dat in september met vertrouwen een start gemaakt kan worden met het nieuwe universitaire LMS.

Taskforces Studentenhuisvesting: meer kamers en transparante communicatie

Succesvolle samenwerking met speciale aandacht voor internationale studenten.

In het studiejaar 2019-2020 komen er ruim duizend extra kamers bij voor studenten in Leiden en Den Haag. Daarvan zijn er 270 bestemd voor buitenlandse studenten. Dat is het resultaat van de taskforces Studentenhuisvesting waarin de universiteit, hogescholen en de gemeenten Leiden en Den Haag samenwerken om in beide studentensteden extra woonruimte te realiseren.

Daarnaast werkten de partijen samen om te zorgen voor transparantere, realistische informatie, met name voor internationale studenten. Zij krijgen vanaf dit jaar een duidelijke boodschap: ‘Het is zeer moeilijk om zelf een kamer te vinden. Als je nog geen kamer hebt voordat je vertrekt, kom dan niet naar Leiden/Den Haag.’

In zowel Leiden als in Den Haag gaan de taskforces de komende jaren verder met het werken aan de uitbreiding van het aantal kamers voor studenten in beide steden.

Lees meer over de succesvolle samenwerking van de taskforces Studentenhuisvesting

Foto: © Simone Both

Geslaagde Familie- en Vriendendag SOZ

Om het 444-jarig bestaan van de Universiteit Leiden te vieren opende SOZ op zaterdag 12 oktober 2019 op twee locaties haar deuren voor medewerkers en hun familie en vrienden. Ruim 120 bezoekers, jong en oud, trotseerden de regen om naar Leiden te komen voor de Familie- en Vriendendag.

In Plexus konden bezoekers onder andere een VR-bril uitproberen en op bezoek bij het Meeting Point voor vluchtelingstudenten. In het Gravensteen waren het 444-spel, de yogales en de photo booth erg in trek.

Bezoekers reageerden ook erg enthousiast op de rondleidingen die beide gebouwen werden gegeven. In Plexus werden bezoekers getrakteerd op de verhalen van Lex Haemers, de in 2017 gepensioneerde en koninklijk onderscheiden technisch beheerder van het studentencentrum. In het Gravensteen nam directeur Jeroen ’t Hart geïnteresseerden mee op een ontdekkingstocht door de rijke historie van dat gebouw.

In deze historische sferen ontbrak ook een ritje met paard en wagen niet. De attractie trok veel bekijks. 'Het is écht leuk dat de universiteit dit organiseert,’ aldus één van de aanwezigen. SOZ kan tevreden terugkijken op een geslaagde dag!

Pilotproject Digitaal toetsen

Van september 2019 tot en met eind 2020 loopt een pilotproject met digitaal toetsen in het USC. SOZ is hierbij opdrachtgever en projectleider.

Waarom digitaal toetsen?
Digitale toetsen heeft meerwaarde voor zowel studenten als docenten. Studenten vinden het prettig om te kunnen typen in plaats van te schrijven en kunnen beter hun antwoorden formuleren. Ook kunnen ze gebruikmaken van oefentoetsen. Voor docenten is het ontcijferen van handschriften verleden tijd.

Daarnaast maakt digitaal toetsen een grote diversiteit in soorten vragen en antwoorden mogelijk, waardoor beter te beoordelen is of een student de lesstof beheerst. Een ander voordeel is dat het nakijken ook online gebeurt. Dit is makkelijker voor docenten en studenten krijgen hierdoor hun resultaten sneller en met betere terugkoppeling terug.

Hoe werkt het?
Studenten loggen met hun ULCN-account in op chromebooks, die zo zijn ingericht dat studenten alleen de toets zien. Alle andere functies, zoals internettoegang of usb-poorten, zijn afgeschermd.

Benieuwd hoe een digitaal tentamen er voor studenten uitziet? Maak hier zelf een demotoets

>